آخرین اطلاعیه های فروشگاه

کاکتوس 9 محصول وجود دارد

 • تومان 75,000

   gymno inermis cactus :ژیمنو اینرمیس روی پایه نقره ای فوق العاده قطور سایز گلدان : 10 سانتی متر ارسال از : اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 75,000
 • تومان 65,000

  mammillaria compressa cactus : مامیلاریا کمپرسا روی پایه نقره ای فوق العاده قطور سایز گلدان 10 سانتی متر ارسال از اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 65,000
 • تومان 75,000

   gymno  cactus :ژیمنو چرمی روی پایه نقره ای فوق العاده قطور سایز گلدان 10 سانتی متر ارسال از اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 75,000
 • تومان 65,000

  astrophytum hakujo cactus : استروفیتوم هاکاجو روی پایه نقره ای فوق العاده قطور سایز گلدان : 10 سانتی متر ارسال : از اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 65,000
 • تومان 10,000

   euphorbia enopla : افوربیا انوپلا سایز گلدان : 6 سانتی متر ارسال از : اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 10,000
 • تومان 12,000

  کاکتوس پیوندی روی پایه خیاری  سایز گلدان : 8 سانتی متر ارسال از : اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 12,000
 • تومان 55,000
  جدید

  echinocereus rigidissimus : اچینو سرئوس ریجیدسیموس روی پایه نقره ای قطور سایز گلدان : 10 سانتی متر ارسال از : اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 55,000
 • تومان 55,000
  جدید

  gymnocalycium : کاکتوس ژیمنو کالیسیم  پیوند شده روی پایه نقره ای سایز گلدان : 10 سانتی متر ارسال از : اصفهان به سراسر ایران آدرس گلخانه : اصفهان خیابان آتشگاه خیابان بهشت بعد از کوچه 12 سمت چپ کاکتوس سورنا . در صورت مراجعه و بسته بودن درب فروشگاه با شماره زیر تماس بگیرید موبایل : 09908036278

  تومان 55,000
  فقط آنلاین