کاکتوس اچینوسرئوس ریجیدسیموس

( cac8 )

echinocereus rigidissimus 

اچینو سرئوس ریجیدسیموس روی پایه نقره ای قطور

سایز گلدان : 10 سانتی متر

تومان 55,000 بدون مالیات.

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

شرایط نگهداری :

دما : بین 30-20 درجه سانتی گراد

نور :  زیاد فیلتر شده

خاک : خاک سبک کاکتوس مانند : 70 درصد شن 20 درصد کوکوپیت و 10 درصد ورمی و کمی پودر زغال جهت جلوگیری از بیماریهای قارچی

ابیاری : با خشک شدن سطح خاک گلدان

کود دهی : هر دوهفته یکبار بصورت یک در هزار در فصول رشد