استئوسپرموم

( Gol1 )

این گیاه مخصوص فضای بازحیاط و یا باغچه میباشد

طول عمر آن چندساله با حتی دائمی است

سایز گلدان : سطل ۱

تومان 15,000 بدون مالیات.

20 قلم

آبیاری : با خشک شدن سطح خاک

 کوددهی: هر ۱۴ روز یکبار در فصول رشد

خاک : خاک باغچه