کراسولا خرفه ای

( Suc-3 )

خرفه ای تنه دار

مناسب برای بنسای

سایز گلدان سطل ۳

تومان 20,000 بدون مالیات.

10 قلم