برگ بیدی سفید

( Gol )

برگ بیدی ابلق سفید

سایز گلدان آویز

تومان 10,000 بدون مالیات.

10 قلم